Αυχενική Δυστονία και Pilates

Share Post:

Το πρώτο μας Workshop είχε θέμα «Αυχενική Δυστονία (Ραϊβόκρανο) και Pilates. Αφορά μια
παθολογική κατάσταση κατά την οποία η κεφαλή παίρνει αφύσικη θέση.
Οι θεματικές ενότητες που καλύψαμε ήταν:
 Τι είναι η αυχενική δυστονία?
 Ασκησιολόγιο με Pilates Props
 Ασκησιολόγιο με Trigger Balls

Οι εκπαιδευόμενοί μας δοκίμασαν μεταξύ τους τις τεχνικές και τους χειρισμούς ώστε να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι στην αντιμετώπιση σχετικού περιστατικού.